Bài đăng

Hệ thống quản trị máy ảo cho ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong doanh nghiệp : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Title: Hệ thống quản trị máy ảo cho ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong doanh nghiệp : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Authors: Trần Thị Minh Châu, người hướng dẫn
Lê, Ngọc LamKeywords: Điện toán đám mây,Hệ thống quản trị,Công nghệ phần mềm,Doanh Nghiệp;Hệ thống máy ảoIssue Date: 2012Publisher: ĐHCNAbstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan các khái niệm và lợi ích của hệ thống điện toán đám mây. Trình bày các khái niệm cơ bản, các kiến trúc về hệ thống điện toán đám mây và các mô hình dịch vụ. Trình bày về khái niệm ảo hóa máy chủ, một số (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42820Appears in Collections:UET - Master Theses

Tìm hiểu và tích hợp thông tin sử dụng Agent phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 10

Title: Tìm hiểu và tích hợp thông tin sử dụng Agent phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 10Authors: Nguyễn, Việt Hà, 1974- , người hướng dẫn
Hồ, Văn BảoKeywords: Tích hợp thông tin,Công nghệ phần mềm,Hệ đa tác tửIssue Date: 2013Publisher: ĐHCNAbstract: Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tìm hiểu được các kiến thức cơ sở, nền tảng về công nghệ đa tác tử. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về lý thuyết, phân tích, đề xuất phương pháp tìm kiếm và tích hợp thông tin sử dụng agent phần mềm. Tiến hành xây dựng công cụ cho phương pháp nghiên cứu (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43523Appears in Collections:UET - Master Theses

Arsenic and Heavy Metal Concentrations in Agricultural Soils Around Tin and Tungsten Mines in the Dai Tu district, N. Vietnam

This study assessed the arsenic and heavy metal contaminations of agricultural soils around the tin and tungsten mining areas in Dai Tu district in northern Vietnam. Among the examined elements, high total contents of As and Cu were found in the agricultural fields at both tin and tungsten mining sites. Although the major part of the accumulated As and Cu were bound by various soil constituents such as Fe and Mn oxides, organic matter, and clay minerals, increases in water soluble As and Cu were observed, especially for the paddy fields. The results suggest that, in the studied area, As and Cu dispersion from their pollution sources into farmlands is mainly via fluvial transportation of mine waste through streams that cross the paddy fields around the tin mining area, and soil erosion at the tea fields located at lower positions of the slope in the tungsten mining area.

Title: Arsenic and Heavy Metal Concentrations in Agricultural Soils Around Tin and Tungsten Mines in the Dai Tu distr…

Photoluminescence properties of Co-doped ZnO nanorods synthesized by hydrothermal method

Title: Photoluminescence properties of Co-doped ZnO nanorods synthesized by hydrothermal methodAuthors: Trinh, Thi Loan
Nguyen, Ngoc Long
Le, Hong HaKeywords: CHEMICAL-VAPOR-DEPOSITION;MOLECULAR-BEAM EPITAXY;OPTICAL-PROPERTIES;GROWTH;NANOSTRUCTURES;SEMICONDUCTORSIssue Date: 2009Publisher: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLANDCitation: ISIKNOWLEDGEAbstract: Cobalt doped zinc oxide nanorods Zn1−xCoxO(x=0.01, 0.10) have been synthesized by a hydrothermal process with Zn(NO3)2, Co(NO3)2,NH4OH, CO(NH2)2and C2H5OH at 150 ◦ C for 1 h. X-ray diffraction and scanning electron microscopy were used to characterize the crystalline structure, size and morphology of the samples. The photoluminescence (PL) and the PL excitation spectra of the nanorods were measured in the range of temperature from 15K to room temperature. The PL spectra at low temperatures exhibit a group of ultraviolet narrow lines in the near-band-edge region of 3.0–3.4 eV and a very broad band peake…

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14

Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Other Titles: Management the activities of facfulties of DenLu Secondary School in Hoang Mai District, Hanoi.Authors: Lê, Hải VânKeywords: Quản lý,Giáo dục trung học,Tổ chuyên mônIssue Date: 2016Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dụcDescription: 110 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59088Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ban ở Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20

Title: Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ban ở Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Other Titles: Build the criteria for the management competence assessment of Department Manager at Hanoi University of Industrial Fine ArtAuthors: Vương, Văn HiênKeywords: Quản lý,Giáo dục đại học,Năng lực quản lý,Đánh giáIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dụcDescription: 125 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59089Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Quản trị Doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Luận văn góp phần phân tích và đánh giá những quy định của pháp luật về Quản trị doanh nghiệp nhà nước,thực tiễn áp dụng các quy định mới của pháp luật về Quản trị doanh nghiệp nhà nước để tìm ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại, góp phần hệ thống hóa các văn bản pháp luật về Quản trị Doanh nghiệp nhà nước Luận văn có tính thời sự khi đóng góp ý kiến giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về Quản trị doanh nghiệp nhà nước được hiệu quả hơn Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về Quản trị doanh nghiệp nhà nước trong những dự án sửa đổi bổ sung Luật tiếp theo và cũng là nguồn tư liệu tham khảo cho những người nghiên cứu đề tài liên quan đến Quản trị doanh nghiệp nhà nước

Title: Quản trị Doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện nayAuthors: Ngô Thị Hồng NhungKeywords: Luật kinh tế,Quản trị doanh nghiệp,Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn…