Bài đăng

Anticancer activity of a novel small molecule tubulin inhibitor STK899704

We have identified the small molecule STK899704 as a structurally novel tubulin inhibitor. STK899704 suppressed the proliferation of cancer cell lines from various origins with IC50 values ranging from 0.2 to 1.0 mu M. STK899704 prevented the polymerization of purified tubulin in vitro and also depolymerized microtubule in cultured cells leading to mitotic arrest, associated with increased Cdc25C phosphorylation and the accumulation of both cyclin B1 and polo-like kinase 1 (Plk1), and apoptosis. Unlike many anticancer drugs such as Taxol and doxorubicin, STK899704 effectively displayed antiproliferative activity against multi-drug-resistant cancer cell lines. The proposed binding mode of STK899704 is at the interface between alpha beta-tubulin heterodimer overlapping with the colchicine-binding site. Our in vivo carcinogenesis model further showed that STK 899704 is potent in both the prevention and regression of tumors, remarkably reducing the number and volume of skin …

Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộc

Title: Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộcAuthors: Nguyễn, ChínhKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Bài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Nguyễn, Mạnh Khải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị NgaKeywords: Khoa học môi trường;Ô nhiễm nước;Sông Nhuệ;Quản lý môi trườngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 64 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về tài nguyên nước, đặc điểm kinh tế tự nhiên và kinh tế xã hội của lưu vực sông Nhuệ cũng như tình hình ô nhiễm nước sông trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội. Điều tra thực tế hiện trạng các nguồn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38201Appears in Collections:HUS - Master Theses

Tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển : Luận văn ThS. Cơ kỹ thuật: 60520101

Title: Tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển : Luận văn ThS. Cơ kỹ thuật: 60520101Authors: Nguyễn, Tiến Khiêm, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị ThảoKeywords: Cơ kỹ thuật;Tính toán sóng;Vùng ven bờ biểnIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệAbstract: Qua quá trình tính toán và so sánh với số liệu đo đạc có thể khẳng định mô hình tính toán lan truyền sóng ngẫu nhiên cho kết quả phù hợp rất tốt với số liệu đo đạc. Do đó, mô hình này đã tạo ra các tham số đầu vào đáng tin cậy để tính toán các tham số sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển. Đối với mô hình tính toán sóng bất đối xứng, kết quả tính toán nhận được theo 2 phương pháp đều phù hợp khá tốt với số liệu đo đạc. Nếu tính toán theo phương pháp 1 (Isobe và Horikawa, 1982; Grasmeijer và Ruessink, 2003), vận tốc quỹ đạo sóng cực đại hướng bờ (uc) phù hợp tốt với số liệu đo đạc tại phòng thí nghiệm của trường ĐHCN Delft, Hà Lan. Tuy vậy, kết quả tính toán (uc) thường có xu hướng lớn hơn số liệu số liệu đo đạc hi…

Nghiên cứu tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) trên in vitro

Title: Nghiên cứu tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) trên in vitroAuthors: Lê, Thị TâmKeywords: Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.);Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Đánh giá được tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp, đồng thời đánh giá được tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu của các phân đoạn dịch chiết Tam thất hoang.Description: 50 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55115Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Title: Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Authors: Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn
Dương, Thị Mai ThươngKeywords: Công nghệ phần mềm, Chữ ký số, Thương mại điện tử, An toàn dữ liệuIssue Date: 2013Publisher: ĐHCNAbstract: 68 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày về cơ sở toán học của hệ mật mã, đặc biệt đi sâu vào phân tích hệ mật mã trên đường cong Elliptic. Nghiên cứu tổng quan về chữ ký số bội, đề xuất hai lược đồ chữ ký số bội ngang hàng và tuần tự trên đường cong Elliptic. Trình bày khái niệm, vai t (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41998Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01

Hình ảnh
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01Authors: Trần, Văn Thụy, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh ThảoKeywords: Khoa học môi trường, Biến đổi khí hậu, Nuôi trồng thủy sảnIssue Date: 2013Publisher: Trường đại học tự nhiênAbstract: 96 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Electronic Resources
Nghiên cứu các yếu tố gây tổn thương tại huyện Thái Thụy (các tai biến liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH): nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, bão và các yếu tố cường hóa tai biến) lên đối tượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) và khả năng ứng phó (...)
Luân văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững Trường đại học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39738Appears in Collections:HUS - Master Theses