Bài đăng

Quản lý hoạt động dạy - học môn tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật viễn thông tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Hình ảnh
Title: Quản lý hoạt động dạy - học môn tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật viễn thông tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Đặng, Văn Cúc, người hướng dẫn
Lê, Thị Mai HươngKeywords: Hoạt động dạy học
Kỹ thuật viễn thông
Quản lý giáo dục
Tiếng Anh chuyên ngành
Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnhIssue Date: 2009Publisher: ĐHGDAbstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu lý luận liên quan đến quản lý hoạt động (QLHĐ) dạy- học môn tiếng Anh. Khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng công tác QL HĐ dạy- học môn tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật viễn thông (KTVT) ở trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN. Đề xuất một số bi (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48935Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử ( khảo sát trên 3 báo điện tử: The New York Times, Bloomberg, CNN)

Hình ảnh
Title: Hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử ( khảo sát trên 3 báo điện tử: The New York Times, Bloomberg, CNN)Authors: Nguyễn Thị Quỳnh TrangKeywords: Chính khách Mỹ
Báo điện tửIssue Date: 2017Publisher: H.:ĐH KHXV & NVDescription: 127 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54464Appears in Collections:USSH - Master Theses

Văn hóa Việt Nam qua góc nhìn của điện ảnh đương đại Pháp (sản xuất sau năm 1990)

Hình ảnh
Title: Văn hóa Việt Nam qua góc nhìn của điện ảnh đương đại Pháp (sản xuất sau năm 1990)Authors: Đinh, Mỹ LinhKeywords: Văn hóa Việt Nam
Điện ảnh đương đại
PhápIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 13tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20573Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Điện ảnh Việt 2015 ấn tương nhưng chưa chất lượng

Hình ảnh
Title: Điện ảnh Việt 2015 ấn tương nhưng chưa chất lượngKeywords: Điện ảnh
Việt NamIssue Date: 2016Publisher: H. : Đại học Quốc giaCitation: Số 298 + 299 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: TNS04865 ; 3 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24891Appears in Collections:VNU Bulletin

Diễn ngôn tình yêu từ văn học tới điện ảnh qua The English patient và The read

Hình ảnh
Title: Diễn ngôn tình yêu từ văn học tới điện ảnh qua The English patient và The reader.Authors: Trịnh Thị PhượngKeywords: Diễn ngôn
Tình yêuIssue Date: 2017Publisher: H.:ĐH KHXV & NVDescription: 93 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54487Appears in Collections:USSH - Master Theses

Quan niệm của Osho về con người và văn hóa trong tình yêu chân chính: từ giới tính đến thần tính

Hình ảnh
Title: Quan niệm của Osho về con người và văn hóa trong tình yêu chân chính: từ giới tính đến thần tínhAuthors: Lê, Thị Tuyết HạnhKeywords: Osho, 1931-1990
Văn hóa
Giới tínhIssue Date: 2005Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 504-512
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999 -- Lần thứ 5, Hà Nội, 2000 -- Lần thứ 6, Hà Nội, 2001 -- Lần thứ 7, Hà Nội, 2002 -- Lần thứ 8, Hà Nội, 2003 -- Lần thứ 9, Hà Nội, 2004 -- Lần thứ 10, Hà Nội, 2005.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24416Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Vốn mạo hiểm - một tác nhân của nền kinh tế tri thức

Hình ảnh
Title: Vốn mạo hiểm - một tác nhân của nền kinh tế tri thứcAuthors: Trần, Thị Thái HàKeywords: Vốn mạo hiểm
Kinh tế tri thứcIssue Date: 2003Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 573-591
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 8, Hà Nội, 2003URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24744Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)